Automatyzacja - Roboty

Automaty IML

Roboty IML (In-Mould Labeling) to zrobotyzowane stacje do etykietowania wyrobów w formie. 

Stacje są przygotowywane indywidualnie do maszyn i form wtryskowych/wyrobów i działają w oparciu o roboty pionowe - kartezjańskie lub w przypadku bardzo szybkich produkcji, z użyciem specjalistycznych robotów poziomych. 

Roboty kartezjańskie

4 serie ekonomicznych robotów azjatyckiego producenta RUNMA, to urządzenia służące do współpracy z wtryskarkami, skomunikowane za pomocą złącza Euromap12 lub Euromap67.

"Pickery" seria RX

Seria RX - to małe manipulatory pneumatyczne przeznaczone do niewielkich maszyn wtryskowych. Ich przeznaczeniem jes odbieranie układów wlewowych lub detali.