Dozowniki wolumetryczne

Oferujemy klasyczne dozowniki ślimakowe do instalacji bezpośrednio na gardzieli maszyny. Dozowniki pozwalają na systematyczne podawanie tej samej zadanej objętości materiału, w oparciu o czasowe cykliczne podawanie jednostek materiału.